Điểm trúng tuyển Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội năm 2017

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội năm 2017 đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển, cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội năm 2017

Điểm trúng tuyển ngành Sư Phạm Toán là 30,50 (nhân hệ số 2 môn Toán). Xem điểm chuấn cho tiết các ngành khác dưới đây:

1

QHS

52140209

Sư phạm Toán

30.50

Nhân hệ số 2 môn Toán

 

2

QHS

52140211

Sư phạm Vật lý

23.00

Nhân hệ số 2 môn Vật lý

 

3

QHS

52140212

Sư phạm Hóa học

26.50

Nhân hệ số 2 môn Hóa học

 

4

QHS

52140213

Sư phạm Sinh học

23.00

Nhân hệ số 2 môn Sinh học

 

5

QHS

52140217

Sư phạm Ngữ văn

32.25

Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn

 

6

QHS

52140218

Sư phạm Lịch sử

29.75

Nhân hệ số 2 môn Lịch sử

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội năm 2017

  •