Điểm trúng tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh Thông báo điểm chuẩn Đại học hệ chính quy K5 năm 2017 như sau

Điểm trúng tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

Diem trung tuyen Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh nam 2017

Xem danh sách trúng tuyển tại đây

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

  •