Điểm trúng tuyển ĐH Khoa Học - ĐH Thái Nguyên năm 2017

Điểm trúng tuyển ĐH Khoa Học - ĐH Thái Nguyên năm 2017, các em cùng xem chi tiết tại đây:

Điểm trúng tuyển ĐH Khoa Học - ĐH Thái Nguyên năm 2017

+ Đối với ngành Luật, điểm trúng tuyển là 16,5 điểm

+ Với các ngành khác:  Điểm của 3 môn thi (không nhân hệ số ở tất cả các tổ hợp, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) từ 15,5 điểm trở lên, áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10. 

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển ĐH Khoa Học - ĐH Thái Nguyên năm 2017

  •