Điểm trúng tuyển ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia năm 2017

Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia chính thức công bố điểm chuẩn năm 2017, cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển ĐH Khoa học tự nhiên  - ĐH Quốc Gia

năm 2017

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học tự nhiên đã được công bố. Ngành Máy tính và khoa học thông tin có điểm chuẩn là 21,75; ngành Hóa Dược là 24 điểm. Xem điểm chuẩn chi tiết các ngành tại đây:

1

QHT

52460101

Toán học

18.75

 

 

2

QHT

Thí điểm

Toán – Tin ứng dụng

18.75

 

 

3

QHT

52460115

Toán cơ

19.75

 

 

4

QHT

52480105

Máy tính và khoa học thông tin

21.75

 

 

5

QHT

52440102

Vật lí học

17.50

 

 

6

QHT

52430122

Khoa học vật liệu

17.25

 

 

7

QHT

52520403

Công nghệ hạt nhân

17.50

 

 

8

QHT

52440221

Khí tượng học

18.50

 

 

9

QHT

52440224

Thủy văn

17.75

 

 

10

QHT

52440228

Hải dương học

17.75

 

 

11

QHT

52440112

Hoá học

19.75

 

 

12

QHT

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

21.00

 

 

13

QHT

52720403

Hoá dược

24.00

 

 

14

QHT

52510401 CLC

Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23)

17.25

 

 

15

QHT

52440217

Địa lí tự nhiên

17.00

 

 

16

QHT

52850103

Quản lý đất đai

17.50

 

 

17

QHT

52440201

Địa chất học

17.00

 

 

18

QHT

52520501

Kỹ thuật địa chất

18.00

 

 

19

QHT

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

17.75

 

 

20

QHT

52420101

Sinh học

18.00

 

 

21

QHT

52420201

Công nghệ sinh học

23.50

 

 

22

QHT

52420201 CLC

Công nghệ sinh học  (CTĐT CLC TT23)

21.75

 

 

23

QHT

52440301

Khoa học môi trường

17.50

 

 

24

QHT

52440306

Khoa học đất

20.75

 

 

25

QHT

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

17.50

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia năm 2017

  •