Điểm trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2017

Trường Học viện Biên phòng công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017

Điểm trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2017

a) Ngành Biên phòng      
Tổ hợp C00      
Thí sinh Nam miền Bắc C00 28.50 Thí sinh mức 28,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,50. 
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
27.25  
Thí sinh Nam Quân khu 5 26.75 Thí sinh mức 26,75 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00. 
Thí sinh Nam Quân khu 7 25.75 Thí sinh mức 25,75 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 26.50 Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 5,50. 
Tổ hợp A01      
Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.50  
Thí sinh Nam Quân khu 5 23.00  
Thí sinh Nam Quân khu 7 23.25  
Thí sinh Nam Quân khu 9 19.00  
b) Ngành Luật      
Tổ hợp C00      
Thí sinh Nam miền Bắc C00 28.25 Thí sinh mức 28,25 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 8,00. 
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
27.00 Thí sinh mức 27,00 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00. 
Thí sinh Nam Quân khu 5 26.50 Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,50.
Thí sinh Nam Quân khu 7 25.50 Thí sinh mức 25,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,25.
Thí sinh Nam Quân khu 9 25.75 Thí sinh mức 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  ≥ 9,00. 
Tổ hợp A01      
Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,80. 
Thí sính Nam Quân khu 5 22.75  
Thí sinh Nam Quân khu 7 22.50 Thí sinh mức 22,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,60. 
Thí sinh Nam Quân khu 9 18.50  


Viết bình luận: Điểm trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2017

  •