Điểm trúng tuyển Học viện quân y năm 2017

Trường Học viện quân y công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017

Điểm trúng tuyển Học viện quân y năm 2017

 1. Điểm chuẩn hệ Quân sự:   

Ngành bác sĩ đa khoa Quân y: 52720101

Miền Bắc

Tiêu chí phụ

 

Miền Nam

Tiêu chí phụ

Nam, Khối A,

Miền Bắc

29.00

Thí sinh điểm =29.0 và Môn Toán=9.6, Lý=9.0, Hóa>=9.5

 

Nam, Khối A,

Miền Nam

27.25

Thí sinh điểm =27.25 và Môn Toán=8.8, môn Lý>=8.75

Nữ, Khối A,

Miền Bắc

29.50

 

 

Nữ, Khối A,

Miền Nam

30.00

 

Nam, Khối B,

Miền Bắc

27.75

Thí sinh điểm =27.75 và Môn Sinh>=9.5

 

Nam, Khối B, Miền Nam

27.00

Thí sinh điểm =27.0 và Môn Sinh>=9.0

Nữ, Khối B,

Miền Bắc

30.00

 

 

Nữ, Khối B,

Miền Nam

29.00

Thí sinh điểm =29.0 và Môn Sinh>=9.0

 

2. Điểm chuẩn hệ Dân sự: 

Ngành Bác sĩ đa khoa (52720101):  28.50

Ngành Dược sĩ (52720401): 27.75

Theo TTHN


Viết bình luận: Điểm trúng tuyển Học viện quân y năm 2017

  •