Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Sáng ngày 29/7/2017, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã chính thức công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 

Theo đó, năm 2017, Trường lấy điểm chuẩn cao nhất là 28.75 điểm với ngành Nghiệp vụ cảnh sát (nữ)- A01.

Tên ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
Nghiệp vụ cảnh sát (Nam) 52860100 A01 26.25 Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm
Nghiệp vụ cảnh sát (Nam) 52860100 C03 25.5 Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5
Nghiệp vụ cảnh sát (nam) 52860100 D01 26 Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8
Nghiệp vụ cảnh sát (nữ) 52860100 A01 28.75  
Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ) 52860100 C03 26.5 Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4
Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ) 52860100 D01 27.25 Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

  •