Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Sĩ quan Chính trị

Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Chính trị đã công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy trong kỳ thi THPTQG năm 2017

Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Sĩ quan Chính trị 

Tổ hợp C00      
Thí sinh Nam miền Bắc  C00 28.00 Thí sinh mức 28,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 8,75.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  ≥ 8,75. 
Thí sinh Nam miền Nam  26.50 Thí sinh mức 26,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa  ≥ 9,50.
Tổ hợp A00      
Thí sinh Nam miền Bắc A00 26.50 Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,20. 
Thí sinh Nam miền Nam 23.00  
Tổ hợp D01      
Thí sinh Nam miền Bắc D01 20.00  
Thí sinh Nam miền Nam 18.00  

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Sĩ quan Chính trị

  •