Điểm trúng tuyển vào trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2018

Đã có điểm trúng tuyển vào trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2018, các em cùng nhanh tay xem chi tiết tại đây

Điểm trúng tuyển vào trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13.00

2

7580201

Kỹ thuật Xây dựng

13.00

3

7520201

Kỹ thuật điện

13.00

4

7580301

Kinh tế xây dựng

13.00

5

7210403

Thiết kế Đồ họa

16.00

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

17.00

7

7340101

Quản trị kinh doanh

16.50

8

7480201

Công nghệ thông tin

13.50

9

7810101

Du lịch

15.00

 


Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển vào trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2018

  •