Điểm trúng tuyển vào trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp năm 2018

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển vào trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc 19.35 Thí sinh mức 19,35 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,00. 
Thí sinh Nam miền Nam 19.65 Thí sinh mức 19,65 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,75. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển vào trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp năm 2018

  •