Điểm xét tuyển Đại học Kinh Tế Quốc dân năm 2018

Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018, cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển Đại học Kinh Tế Quốc dân năm 2018

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 18 điểm; mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh * 2) * 3/4 + điểm ưu tiên.     

>> Tham khảo điểm chuẩn ĐH kinh tế Quốc dân năm trước tại đây

Theo TTHN


Viết bình luận: Điểm xét tuyển Đại học Kinh Tế Quốc dân năm 2018

  •