Điểm xét tuyển Đại học Kỹ thuật Hải Dương 2017

Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh 2017 (Điểm sàn đăng ký xét tuyển 2017) như sau

Căn cứ nghị quyết Hội đồng tuyển sinh ngày 13 tháng 7 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn được đăng ký xét tuyển) đối với các ngành năm 2017. Cụ thể: 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Mức xét

Ghi chú

1

Y đa khoa

52720101

>= 22

 

2

Kỹ thuật hình ảnh y học

52720330

>= 18

Không tuyển Nữ

3

Xét nghiệm y học

52720332

>= 18

 

4

Điều dưỡng

52720501

>= 18

 

5

Phục hồi chức năng

52720503

>= 18

 

 Dự kiến, ngày 01/8/2017, điểm chuẩn Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương 2017 sẽ công bố theo từng ngành cụ thể.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2017 sẽ liên tục được cập nhật tại website: www.hmtu.edu.vn.

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm xét tuyển Đại học Kỹ thuật Hải Dương 2017

  •