Điểm xét tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy K5 năm 2017 như sau

Điểm xét tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

Diem xet tuyen Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm xét tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

  •