Điểm xét tuyển Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT) tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển đợt I dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3) như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT

 
 

1

Công nghệ sợi, dệt

52540202

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

2

Công nghệ may

52540204

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

3

Công nghệ thực phẩm

52540101

A00, A01, B00, D01

≥ 15,5

 

4

Công nghệ thông tin

52480201

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

8

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

9

Kế toán

52340301

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

10

Quản trị kinh doanh

52340101

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

11

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

12

Kinh doanh Thương mại (ngành mới)

52340121

A00, A01, C01, D01

≥ 15,5

 

 Tham khảo điểm chuẩn năm 2016 của trường tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm xét tuyển Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

  •