Điểm xét tuyển vào Học viện Hàng không Việt Nam 2017

Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành hệ đại học chính quy năm 2017 vào Học viện Hàng không Việt Nam

Thông tin mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

Mã ngành

 

 

Tổ hợp môn xét tuyển

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Mức điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

52340101

 

 

A00; A01; D01; D96 (Toán, KHXH, Anh)

 

 

480

 

 

18.5

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

 

52510302

 

 

A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh)

 

 

100

 

 

18

 

 

Quản lý hoạt động bay

 

 

52510606

 

 

A00; A01; D01; D90 (Toán, KHTN, Anh)

 

 

50

 

 

22.5

 

 

Kỹ thuật hàng không

 

 

52520120

 

 

A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh)

 

 

50

 

 

20

Tham khảo điểm chuẩn năm 2016 của trường tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm xét tuyển vào Học viện Hàng không Việt Nam 2017

  •