Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp trong 2 ngày 20, 21/2 - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Học phí Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2018

Mức học phí trường đại học kinh tế - ĐH Huế chi tiết các ngành trong 4 năm học dành cho tân sinh viên năm học 2018 - 2019.

Chương trình đại trà:

Năm học

Đơn vị tính

2017 - 2018

2018 – 2019

2019 - 2020

Mức học phí

Nghìn đồng/1 tín chỉ

240

265

295

- Chương trình chất lượng cao: Học phí bằng 2 lần chương trình đại trà.

- Ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp: Học phí 15 triệu đồng/học kỳ trong năm học đầu tiên. Học phí những năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành.

- Ngành Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght – Ireland: Học phí 15 triệu đồng/học kỳ trong năm học đầu tiên. Học phí những năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành.

Song ngành Kinh tế - Tài chính

Khóa

Năm thứ 1
(2018-2019)

Năm thứ 2
(2019-2020)

Năm thứ 3
(2020-2021)

Năm thứ 4
(2021-2022)

Khóa 9
(2018-2022)

10 trđ/học kỳ

10,5trđ/học kỳ

11 trđ/học kỳ

11,5 trđ/học kỳ

Theo TTHN

Viết bình luận: Học phí Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2018

  •