Học phí Đại học Thủ Đô Hà Nội 2018

Thông tin về mức học phí các ngành học của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Mức học phí Đại học Thủ Đô Hà Nội các năm học tới:

TT

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học 2017 -2018

Năm học 2018 -2019

Năm học 2019 -2020

Năm học 2020 -2021

I

Đại học hệ chính quy

 

 

 

 

1

KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch

270.000

295.000

325.000

360.000

2

KH xã hội, kinh tế, luật

230.000

250.000

275.000

300.000

II

Cao đẳng hệ chính quy

 

 

 

 

1

KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch

220.000

245.000

270.000

300.000

2

KH xã hội, kinh tế, luật

190.000

205.000

225.000

245.000

Theo TTHN

Viết bình luận: Học phí Đại học Thủ Đô Hà Nội 2018

  •