Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố mức học phí năm học 2018 - 2019, theo đó học phí cao nhất là 44 triệu đồng/năm.

Mức học phí cụ thể cho các đối tượng như sau:

Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM:

STT

Ngành học

Niên chế

Tín chỉ

Chưa thực hiện tự chủ

Khi thực hiện tự chủ

(Đào tạo theo nhu cầu của UBND Tp.HCM)

Khi thực hiện tự chủ

(Không đào tạo theo nhu cầu của UBND Tp.HCM)

Chưa thực hiện tự chủ

Khi thực hiện tự chủ (Đào tạo theo nhu cầu của UBND Tp.HCM)

Khi thực hiện tự chủ (Không đào tạo theo nhu cầu của UBND Tp.HCM)

1

Y đa khoa;

Răng - Hàm - Mặt; Dược học;

Khúc xạ Nhãn khoa;

11.800.000

15.000.000

30.000.000

305.000 / TC

385.000 / TC

770.000 / TC

2

Điều dưỡng;

Xét ngiệm Y học; Kỹ thuật Y học;

11.800.000

15.000.000

30.000.000

305.000 / TC

305.000 / TC

610.000 / TC

S

Y tế công cộng

11.800.000

11.800.000

23.600.000

305.000 / TC

305.000 / TC

610.000 / TC

(TC: tín chỉ; đơn vị tính: VNĐ)

Thí sinh không có hộ khẩu tại TPHCM:

STT

Ngành học

Niên chế

Tín chỉ

Chưa thực hiện tự chủ

Khi thực hiện tự chủ

Chưa thực hiện tự chủ

Khi thực hiện tự chủ

1

Y đa khoa;

Răng - Hàm - Mặt; Dược học;

Khúc xạ Nhãn khoa;

22.000.000

44.000.000

560.000 / TC

1.128.000 / TC

2

Điều dưỡng;

Xét ngiệm Y học; Kỹ thuật Y học;

22.000.000

30.000.000

305.000 / TC

770.000 / TC

3

Y tế công cộng

11.800.000

25.000.000

305.000 / TC

770.000 / TC

(TC: tín chỉ; đơn vị tính: VNĐ)

Theo TTHN

Viết bình luận: Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  •