Học viện hậu cần công bố điểm trúng tuyển năm 2017

Trường Học viện hậu cần công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017

Điểm trúng tuyển năm 2017 Học viện hậu cần

Thí sinh Nam miền Bắc  A00,
A01
26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,80. 
Thí sinh Nam miền Nam  24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,25. 


Viết bình luận: Học viện hậu cần công bố điểm trúng tuyển năm 2017

  •