Kết quả thi năng khiếu Cao đẳng sư phạm Yên Bái năm 2015

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Các em xem chi tiết dưới đây:

TT SBD Họ và đệm tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu ĐT ưu tiên Số CMT SBD kì thi THPT
Quốc Gia
Điểm thi NK
1 NK01 Trần Thị Mai  Anh 01.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh TTNT Liên Sơn, Văn Chấn, YB   061086545   8.00
2 NK02 Đỗ Thị Vân  Anh 03.11.1997 Nghĩa Lộ, Yên Bái Kinh TX Nghĩa Lộ, Yên Bái 01 061059139   7.50
3 NK03 Nguyễn Thị Thu Anh 02.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh TTNT Nghĩa Lộ 01 061036766   8.00
4 NK04 Hoàng Vân  Anh 04.3.1997 Yên Bình, YB Kinh Phú Thịnh, Yên Bình, YB   061080334   7.50
5 NK05 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Anh 25.10.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái   061024983   6.50
6 NK06 Lương Thị  Ánh 14.3.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái   061024132   9.00
7 NK07 Nguyễn Thị Trúc Chi  28.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Tú Lệ, Văn Chấn, Yên Bái   061087172   9.00
8 NK08 Nguyễn Thị Tú  Chinh 01.01.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061036003   8.25
9 NK09 Vừ Thị  Công 13.3.1996 Văn Chấn, Yên Bái H Mông Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061030288   8.25
10 NK10 Trần Thị  Đào 04.10.1997 Yên Bái Kinh Lương Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái   061011745   9.00
11 NK11 Hoàng Thị  Diễm 06.6.1996 Văn Yên, Yên Bái Tày Yên Bái 01 061050722   7.00
12 NK12 Vũ Lệ  Diễm 23.12.1997 Yên Bái Kinh Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061089826   6.75
13 NK13 Lý Thị  Diện 20.02.1997 Văn Chấn, Yên Bái Dao Suối Quyền, Văn Chấn, Yên Bái 01 601068349   7.50
14 NK14 Nguyễn Thị Kiều Dung 22.6.1997 Nghĩa Lộ, YB Kinh Tân An, TX Nghĩa Lộ, YB   061036691   8.00
15 NK15 Hoàng Thị Mỹ  Dung 08.8.1996 Lục Yên, YB Tày Lục Yên, Yên Bái 01 060997607   7.00
16 NK16 Hà Thị  Duyên 20.01.1996 Lục Yên, YB Tày Tân Lĩnh, Lục Yên 01 061064727   7.50
17 NK17 Mông Thị Duyệt 18.01.1997 Lục Yên, YB Tày Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái 01 061022463   6.75
18 NK18 Điền Thị  Giang 28.11.1997 Văn Chấn, Yên Bái Dáy Gia Hội, Văn Chấn, Yên Bái 01 061086390   5.50
19 NK19 Phạm Thanh  Giang 15.7.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái   061078927   6.50
20 NK20 Nguyễn Thị Nhật 05.9.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái   061015977    
21 NK21 Nguyễn Thu 04.10.1997 Lào Cai Kinh Yên Ninh, TP Yên Bái   061011273   8.00
22 NK22 Trần Thu  23.3.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Văn Yên, Yên Bái   061032005   7.75
23 NK23 Đỗ Thị Thu  22.10.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái   061034693   6.75
24 NK24 Hà Thị Hằng 08.6.1996 Văn Chấn, Yên Bái Mường Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061036015   6.00
25 NK25 Vũ Thị  Hằng 30.8.1996 Văn Yên, Yên Bái Kinh Văn Yên, Yên Bái   061047351   8.25
26 NK26 Bùi Thị Thu  Hằng 24.01.1997 TX Nghĩa Lộ Kinh TX Nghĩa Lộ, Yên Bái   061086551   7.00
27 NK27 Lò Bích Hạnh 14.02.1997 Yên Bái Tày Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061054273   6.25
28 NK28 Phạm Thị Thúy Hạnh 17.9.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh TTNT Nghĩa Lộ   061036761   7.50
29 NK29 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 28.7.1997 Yên Bái Kinh Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061036011   7.50
30 NK30 Nguyễn Thu  Hạnh 13.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh TTNT Nghĩa Lộ   061000512   7.50
31 NK31 Nguyễn Hồng  Hạnh  20.7.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Nga Quán, Trấn Yên, Yên Bái   061034644   7.50
32 NK32 Nông Thị  Hảo 23.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Giáy Văn Chấn, Yên Bái 01 061079077   6.75
33 NK33 Hoàng Thị Thanh Hảo 13.10.1997 Yên Bình, YB Tày Bảo Ái, Yên Bình, YB 01 061090006   8.00
34 NK34 Nguyễn Thị  Hiền 29.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Hạnh Sơn, Văn Chấn, Yên Bái   061026905   7.00
35 NK35 Nguyễn Thị  Hiền 19.5.1997 Yên Bái Kinh Việt Thành, Trấn Yên, Yên Bái   061025830   7.25
36 NK36 Hoàng Thi  Hiệp 10.11.1997 Văn Yên, Yên Bái Dao Đại Sơn, Văn Yên, Yên Bái 01 061024605   6.50
37 NK37 Giàng Thị  Hoa 14.02.1995 Văn Chấn, Yên Bái H Mông Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái 01 061074864   6.75
38 NK38 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 17.10.1997 Vĩnh Phúc Kinh Bảo Hưng, Trấn Yên, Yên Bái   061034284   6.50
39 NK39 Đinh Thị  Hoa 08.6.1997 Văn Chấn, Yên Bái Mường Nghĩa Phúc, Nghĩa Lộ, YB 01 061023653   6.25
40 NK40 Trần Thị Như Hoa 25.6.1996 Yên Bái Kinh TP Yên Bái, Yên Bái   060994354   9.00
41 NK41 Nguyễn Thị    Hòa 20.10.1997 Trấn Yên, Yên Bái Tày Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái 01 061034776   6.50
42 NK42 Đào Minh  Hòa 08.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Khu 6A TT Nghĩa Lộ   061072571   9.00
43 NK43 Bùi Thị  Hoàn 09.3.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái   061007717   6.50
44 NK44 Đặng Phương  Huế 07.8.1995 Yên Bái Kinh Hồng hà, TP Yên Bái   061060776   7.00
45 NK45 Hà Thị  Huệ 12.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Mường Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061051092   6.75
46 NK46 Đoàn Thị  Hương 13.12.1996 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061054379   5.75
47 NK47 Nguyễn Thị  Hường 14.7.1997 Văn Yên, Yên Bái Tày Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái 01 061061768   6.50
48 NK48 Đặng Thu  Hường 30.12.1997 Văn Yên, Yên Bái Tày Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái 01 061092187   7.50
49 NK49 Hoàng Thị Thanh Huyền 26.6.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Hợp Minh, Yên Bái   061011751   5.75
50 NK50 Nguyễn Thị Thu  Huyền 11.9.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh TTNT Liên Sơn   061026121   6.50
51 NK51 Nguyễn Thị Lệ  Huyền 05.02.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Bảo Hưng, Trấn Yên, Yên Bái   061065391   5.75
52 NK52 Bùi Nguyệt Ánh Kiều 23.3.1997 Yên Bình, YB Kinh Xuân Long, Yên Bình, YB   061058080   7.00
53 NK53 Nguyễn Thị Thanh Lam 17.02.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái   060993534   6.00
54 NK54 Đào Thị  Lan 26.01.1997 Văn Chấn, Yên Bái Tày Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061035678    
55 NK55 Nguyễn Thị  Lan 12.5.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái   061018825   6.25
56 NK56 Mai Phương  Lan 12.4.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Trấn Yên, Yên Bái   061034227   7.25
57 NK57 Trịnh Thị Nhật  Lệ 25.5.1997 TP Yên Bái Kinh Hợp Minh, Yên Bái   061011759   5.00
58 NK58 Lường Mỹ  Lệ 12.11.1997 Văn Chấn, Yên Bái Thái Văn Chấn, Yên Bái 01 061072607   5.75
59 NK59 Nguyễn Thị  Lệ 28.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Hạnh Sơn, Văn Chấn, Yên Bái   061026906   7.75
60 NK60 Nguyễn Thúy  Lệ 24.12.1997 Yên Bình, YB Kinh Phú Thịnh, Yên Bình, YB   061076687   5.75
61 NK61 Trần Thùy Linh 24.4.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh TTNT Nghĩa Lộ   061077896   8.25
62 NK62 Hoàng Thị Thùy Linh 02.02.1997 Yên Bình, YB Tày Cảm Nhân, Yên Bình, YB 01 061090178   6.75
63 NK63 Đàm Thị Mỹ Linh 07.02.1997 Yên Bình, YB Kinh Xuân Lai, Yên Bình, YB   061076141   6.75
64 NK64 Đào Thị Bảo  Linh 13.7.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái   061034387   5.75
65 NK65 Trần Thị  Lợi 15.10.1997 Yên Bình, YB Cao Lan Yên Bình, Yên Bái 01 061051643   6.75
66 NK66 Lê Thị Hồng Lụa 10.12.1997 Yên Bình, YB Tày Xuân Long, Yên Bình, YB 01 061090215   5.50
67 NK67 Nguyễn Hằng  Ly 29.4.1997 Lục Yên, YB Kinh Lục Yên, YB   061064155   8.50
68 NK68 Nguyễn Cầm Hương  Ly 18.9.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061083736   8.50
69 NK69 Đào Thị Ngọc Mai 12.7.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Trung tâm, TX Nghĩa Lộ, Yb 01 061036180   8.50
70 NK70 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 14.8.1997 Yên Bình, YB Tày Cảm Nhân, Yên Bình, YB 01 061090208   7.25
71 NK71 Vũ Thị  Nga 27.3.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061030834   6.75
72 NK72 Lý Thị Thùy  Nga 02.6.1996 Yên Bình, YB Cao Lan Vũ Linh, Yên Bình, YB 01 060981304   7.50
73 NK73 Hà Thị Kim  Ngân 08.6.1997 Yên Bái Tày Thượng Bằng La, Văn Chấn, Yên Bái 01 061026278   7.50
74 NK74 Nguyễn Minh  Ngọc 19.01.1997 Nghĩa Lộ, YB Mông TX Nghĩa Lộ, Yên Bái 01 061068365   8.50
75 NK75 Đinh Thị  Nguyệt 19.9.1996 Văn Chấn, Yên Bái Mường Nghĩa Phúc, Nghĩa Lộ, YB 01 061023561   6.25
76 NK76 Hà Thị  Nhâm 07.5.1997 Văn Chấn, Yên Bái Tày Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061054248    
77 NK77 Vũ Thị Thanh Thanh Nhàn 10.11.1997 Nghĩa Lộ, YB Kinh TX Nghĩa Lộ, Yên Bái   061054472   8.00
78 NK78 Lương Thị Thu Nhiên 22.10.1997 Trấn Yên, Yên Bái Tày Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái 01 061034831   7.75
79 NK79 Mai Thị  Nhung 19.4.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061051064   8.00
80 NK80 Lâm Thị Thùy Nhung 11.9.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Minh Tiến, Trấn Yên, Yên Bái   061074847   6.25
81 NK81 Hà Thị Hồng  Nhung 06.01.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái   061007715   6.00
82 NK82 Hoàng Thị  Nhung 12.10.1997 Yên Bái Tày Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061054195   6.50
83 NK83 Trần Thị  Nhung 19.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061083927   6.00
84 NK84 Đinh Thị Lâm  Oanh 18.4.1995 TP Yên Bái Kinh Tuy Lộc, TP Yên Bái       8.00
85 NK85 Triệu Thị  Oánh 15.5.1997 Văn Yên, Yên Bái Tày Văn Yên. YB 01 061032585   6.50
86 NK86 Nguyễn Thị Bích Phương 16.11.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái   061051072   7.75
87 NK87 Hà Lan  Phương 29.8.1997 BV Nghĩa Lộ Tày Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061051076   6.75
88 NK88 Ka Thị  Phương 27.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Gia Dai Văn Chấn, Yên Bái 01 061051208   6.75
89 NK89 Nguyễn Bích  Phương 09.9.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái   061054624   7.25
90 NK90 Nguyễn Thị Lệ Quyên 01.10.1997 Yên Bái Kinh Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái 02 061067688   6.75
91 NK91 Nguyễn thị  Quỳnh 21.12.1997 Yên Bình, YB Kinh Mông Sơn, Yên Bình, yb   061092464   7.50
92 NK92 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 10.8.1997 Yên Bình, YB Kinh Xuân Lai, Yên Bình, YB   061076144   7.00
93 NK93 Hoàng Như  Quỳnh 15.9.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061036749   8.00
94 NK94 Nguyễn Thị Thúy Sang 10.3.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Văn Phú       6.00
95 NK95 Nông Thị  Thành 14.10.1997 Yên Bình, YB Tày Xuân Long, Yên Bình, YB 01 091090179    
96 NK96 Trương Thị Phương Thảo 17.02.1993 Yên Bái Kinh Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái   017134527   6.50
97 NK97 Lò Phương  Thảo 24.3.1997 Nghĩa Lộ, Yên Bái Thái Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 01 061051220   7.25
98 NK98 Lê Thị  Thảo 19.10.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái   061024959   7.75
99 NK99 Trần Thị Hương Thảo 07.11.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Văn Yên, Yên Bái   061067859   7.00
100 NK100 Nguyễn Thị Hà  Thu 22.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái   061051206   7.75
101 NK101 Đinh Thị Lệ  Thúy 24.3.1997 Yên Bình, YB Tày Xuân Long, Yên Bình, YB 01 061058066   8.50
102 NK102 Mai Hải Thùy 19.4.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Minh Quán, Trấn Yên, Yên Bái   061034769   8.00
103 NK103 Đặng Thanh  Thùy 23.04.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Văn Chấn, Yên Bái   061036710   7.00
104 NK104 Lương Thị  Thùy 05.5.1996 Yên Bình, YB Kinh Yên Bình, Yên Bái   061002528   8.00
105 NK105 Phạm Thị  Thủy 26.12.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái   061016484   8.25
106 NK106 Bàn Thị  Ton 06.6.1997 Văn Chấn, Yên Bái Dao Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái 01 061027746   7.00
107 NK107 Nguyễn Thị Thu  Trang 11.10.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Mậu A, Văn Yên, Yên Bái   061088263   8.00
108 NK108 Lường Thị  Trang 11.10.1997 Nghĩa Lộ, Yên Bái Thái TX Nghĩa Lộ, Yên Bái 01 061054038   7.25
109 NK109 Đào Thị Thu  Trang 05.02.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Hợp Minh, Yên Bái   061011757    
110 NK110 Nguyễn Thị Thu  Trang 05.8.1997 Nghĩa Lộ, Yên Bái Kinh Nghĩa An, Nghĩa Lộ, YB   061031104   7.00
111 NK111 Hảng Thị  Trừ 07.6.1996 Trạm Tấu, YB Mông TT Trạm Tấu 01 061068397   6.75
112 NK112 Bàn Thị  01.6.1996 Văn Yên, Yên Bái Dao Văn Yên, Yên Bái 01 061067845   6.75
113 NK113 Nguyễn Thị Thu Uyên 01.11.1997 Văn Yên, Yên Bái Tày Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái 03 061067214   7.25
114 NK114 Nguyễn Thu Uyên 24.8.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Khu 5B TT Nghĩa Lộ 01 061077891   8.25
115 NK115 Nguyễn Thu  Uyên 28.8.1996 Văn Yên, Yên Bái Tày Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái 01 061040929   7.75
116 NK116 Vũ Thị Mỹ  Uyên 24.11.1997 Yên Bình, YB Kinh Thác Bà, Yên Bình, YB   061076655   7.75
117 NK117 Đàm Thị Thúy Vân 14.11.1996 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Việt Thành, Trấn Yên, Yên Bái   061007782   6.75
118 NK118 Hoàng Thanh  Vân 22.10.1997 Văn Yên, Yên Bái Kinh Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái   061024969   7.50
119 NK119 Lương Thị Thảo Vân 26.7.1997 Văn Chấn, Yên Bái Tày Nghĩa An, Nghĩa Lộ, YB 01 061036680   7.25
120 NK120 Trần Thị Thanh Xuân 18.10.1997 Văn Chấn, Yên Bái Kinh Khu 6A TT Nghĩa Lộ 02 061036736   6.25
121 NK121 Trần Thanh  Xuân 12.3.1997 Yên Bình, YB Kinh Yên Bình, Yên Bái   061048682   6.75
122 NK122 Nguyễn Hồng  Xuyên 02.8.1997 Trấn Yên, Yên Bái Kinh Hòa Cuông, Trấn Yên, Yên Bái   061034503   6.25
123 NK123 Vương Thị  Xuyến 20.07.1997 Yên Bình, YB Tày Cảm Nhân, Yên Bình, YB 01 061076294   6.75
124 NK124 Lương Thị  Yến 16.11.1997 Yên Bình, YB Kinh Tân Hương, Yên Bình, yb   061076927   7.00
125 NK125 Hoàng Thị  Yến 21.01.1996 Yên Bình, YB Tày Tích Cốc, Yên Bình, YB 01 061048824   6.50

Nguồn: Cao đẳng Sư phạm Yên Bái 

Viết bình luận: Kết quả thi năng khiếu Cao đẳng sư phạm Yên Bái năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!