Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng năm 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây:

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn năm 2018

DDY KHOA Y DƯỢC Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ
7720101 Y khoa 22.15 TO >= 6.4;SI >= 7.75;HO >= 7.25; TTNV <= 3
7720301 Điều dưỡng 18.15 TO >= 6.4;SI >= 6.5;HO >= 4.5;  TTNV <= 2
7720501 Răng - Hàm - Mặt 22.05 TO >= 7.8;SI >= 6.75;HO >= 7.25; TTNV <= 4
7720201B Dược học (tổ hợp B00) 21.45 TO >= 6.2;SI >= 7.75;HO >= 7.25; TTNV <= 1
7720201A Dược học (tổ hợp A00) 21.8 TO >= 7.8;HO >= 6.75;LI >= 6.5; TTNV <= 3


Theo TTHN

Viết bình luận: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn năm 2018

  •