Lịch thi vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận 2018

Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 cụ thể như sau:

1. Lịch thi chi tiết vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo 2018

Ngày thi

Buổi

thi

Giờ bắt đầu

làm bài

Môn thi (hệ số)

05/6/2018

Sáng

8h00

Ngữ văn (hệ số 1)

Chiều

14h00

Toán (hệ số 1)

06/6/2018

Sáng

8h00

Tiếng Anh (hệ số 1)

Chiều

14h00

Toán(hệ số 2), Sinh học(hệ số 2), Ngữ văn (hệ số 2)

07/6/2018

Sáng

8h00

Hóa học(hệ số 2), Vật lý(hệ số 2), Lịch sử (hệ số 2)

Chiều

14h00

Tiếng Anh(hệ số 2), Tin học(hệ số 2), Địa lý (hệ số 2)

Địa điểm thi: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, số 57, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Lớp

Số lớp

Số học sinh

1

Chuyên Toán

1

35

2

Chuyên Tin học

1

35

3

Chuyên Vật lý

1

35

4

Chuyên Hoá học

1

35

5

Chuyên Sinh học

1

35

6

Chuyên Ngữ văn

1

35

7

Chuyên Tiếng Anh

2

70

8

Không chuyên

3

90

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

          Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, có nguyện vọng học tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, khi có đủ các điều kiện sau:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên;

- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên.

* Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển ít nhất 01 môn chuyên và nhiều nhất là 03 môn chuyên theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.

5. Hồ sơ dự thi

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định sẽ đăng tải trên website của Trường);

- 01 ảnh  3x4 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp, để làm Phiếu thí sinh);

* Tất cả hồ sơ trên bỏ vào một phong bì đựng hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, học sinh trường THCS.

6. Thu nhận hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, từ ngày 26/5đến hết ngày 30/5/2018.

7. Lệ phí thi: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

8. Môn thi và đề thi

+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không Chuyên và một bài thi Chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

+ Môn chuyên được chọn là một trong các môn sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

+ Những học sinh thi vào lớp chuyên Tin học thì môn chuyên phải thi là môn Toán (khác đề với lớp chuyên Toán).

+ Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận.

9. Thời gian làm bài thi

- Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn tiếng Anh là 90 phút;

- Các bài thi chuyên: 150 phút.

10. Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);  

- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì lấy điểm thi môn chuyên có điểm thi cao nhất.

11. Nguyên tắc và cách xét tuyển

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Đối với lớp chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 3 trở lên.

+ Đối với lớp không chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

* Thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 1 không xét các ưu tiên 2 và ưu tiên 3; thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 2 không xét ưu tiên 3.

- Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

11. Ngày thi: Ngày 0506 và 07 tháng 6 năm 2018.

12. Địa điểm thi: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, số 57, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận 2018

  •