Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Hoà Bình năm 2017

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường chuyên Hoàng Văn Thụ và trường THPT tại tỉnh Hoà Bình năm học 2017-2018

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

 - Tuyển 12 lớp chuyên, gồm các môn chuyên: Toán, Vật Lí, Hoá Học, Sinh Học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc.

- Tuyển sinh lớp không chuyên

2. Phương thức tuyển sinh

-   Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển

-  Vòng 2: Tố chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua vòng sơ tuyển

3. Tổ chức tuyển sinh

a)  Môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 01 môn chuyên.

-  Môn chuyên đối với các chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh là môn trùng với các tên môn chuyên.

-   Môn chuyên đối với các chuyên: Tin học, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc là môn Toán.

b)  Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển:

  • Chỉ xét tuyên đổi với thí sinh đủ điều kiện dự tuyên, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyến sinh và có đủ các điều kiện sau dây:

-   Đổi với lớp chuyên: Điểm bài thi môn chuyên phải đạt từ 6,0 trở lên; điểm bài thi các môn không chuyên phải đạt từ 3,0 trở lên. Điểm bài thi không chuyên tính Hệ số 1, bài thi chuyên Hệ số 2

-   Đối với lớp không chuyên: Điểm các bài thi dùng để xét tuyển vào lớp không chuyên phải đạt từ 2,0 trở lên.

Xét tuyến từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chi tiêu. Xét riêng cho từng khối lớp chuyên trước, sau đó xét tuyển các lớp không chuyên.

4. Lịch thi

a)  Lịch thi 03 môn chung

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thòi gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt dầu làm bài

08/6/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h 30

7h 35

7h 40

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

14h 00

14h 05

14h 00

09/6/2017

SÁNG

Toán

120 phút

7h 30

7h 35

7h 40

b) Lịch thi các môn chuyên

Ngày thi

Buổi

Môn thi chuyên

Thời gian làm hài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

09/6/2017

CHIỀU

 Vật lý, Tin, Sinh học, Địa lý

150 phút

14h 00

14h 05

14h 00

10/6/2017

SÁNG

 Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

150 phút

7giờ 30

7 giờ 35

7h 40

CHIỀU

Môn chuyên: Hóa học, Lịch sử, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc

150 phút

14h 00

14h 05

14h 00

 

 II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

1. Phương thức tuyến sinh: thi tuyến và xét tuyển.

- Thi tuyển: Áp dụng đối với các đơn vị có số thí sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn kế hoạch được giao.

-  Xét tuyển: Áp dụng đối với các đơn vị còn lại

2. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển

-  Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển:

+ Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở chương trinh Giáo dục phổ thông hoặc chương trình Giáo dục thường xuyên tại tỉnh Hòa Bỉnh;

+ Có hộ khấu thường trú tại tỉnh Hòa Bình.

- Các trường hợp khác phải được sự đồng ỷ của Sở GD& ĐT

3. Hình thức thi tuyển

- Môn thi: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Điểm số điểm bài thi:

+ Hệ số 2: môn Toán, Ngữ văn.

+ Hệ số 1: môn Tiếng Anh.

4. Lịch thi

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát dề thi

Giờ hắt đầu làm bài

28/6/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h 30

7h 35

7h 40

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

14h 00

14h 05

14h 00

29/6/2017

SÁNG

Toán

120 phút

7h 30

7h 35

7h 40

 III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT TỈNH

1. Chỉ tiêu tuyến sinh: 50% tổng chỉ tiêu cho các lớp hệ phổ thông và 50% tổng chỉ tiêu cho các lớp chất lượng cao Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

2. Môn thi:

- Học sinh cả hai hệ phổ thông và chất lượng cao đều thi chung đề, cùng lịch thi 3 môn chung Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh với các trường THPT

- Học sinh thi vào các lớp chất lượng cao sẽ phái thi thêm 1 môn chât lượng cao trùng tên với lớp chất lượng cao đó. (điểm môn chung tính hệ số 1, môn chuyên hệ số 2)

3. Lịch thi

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thờii gian làm bài

Giờ mở bì đề thỉ

 Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm hài

28/6/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h 30

7h 35

7h 40

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

14h 00

14h 05

14h 10

29/6/2017

SẢNG

Toán

120 phút

7h 30

7h 35

7h 40

 

CHIỀU

Môn chất lượng cao: Tiếng Anh

150 phút

14h 00

14h 05

14h 10

30/6/2017

SÁNG

Môn chất lượng cao: Toán, Ngữ văn

150 phút

7h 30

7h 35

7h 40

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Hoà Bình năm 2017

  •