Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc công bố thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của các trường THPT không chuyên và chuyên thuộc địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Môn thi

1.1 Đối với các trường THPT không chuyên

Môn thi: Toán, Ngữ văn và môn thứ 3. Môn thứ 3 được công bố sớm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc năm học.

Thời gian làm bài thi: Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút; môn thứ ba 60 phút

1.2.  Đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (các môn chuyên gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh). Riêng lớp chuyên Tin học, môn chuyên được qui định là môn Toán; lớp chuyên Pháp - Anh, môn chuyên qui định là tiếng Anh.

Thời gian làm bài thi:

Môn không chuyên (hệ số 1): Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút; tiếng Anh 90phút.

Môn chuyên (hệ số 2): 150 phút.

2. Chương trình thi: Toàn cấp THCS, chủ yếu ở lớp 9.

3. Đề thi

Sở GDĐT tổ chức ra đề và sao in. Đề thi được phát đến từng thí sinh.

Đề thi các môn đều được qui về thang điểm 10.

Đề thi môn chuyên của lớp chuyên ngoại ngữ có 3 phần: Nghe, đọc và viết Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 

 

4. Lịch thi

4.1 Đối với các trường THPT không chuyên: Ngày 04-05/6/2017 Cụ thể:

 

Ngày, buổi thi

Môn thi

Thòi điểm giao đề cho thí sinh

Thòi điểm tính giờ làm bài

Thòi gian làm bài

Buổi sáng: 04/6/2017

Ngữ văn

08h00

08h05

120 phút

Buổi chiều: 04/6/2017

Môn thứ 3

14h00

14h05

60 phút

Buổi sáng: 05/6/2017

Toán

08h00

08h05

120 phút

4.2. Đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: Ngày 07, 08/6/2017. Cụ thể:

Ngày, buôi thi

Môn thi

Thời điểm giao đề cho thí sinh

Thời điểm tính giò’ làm bài

Thời gian làm bài

Sáng 07/6/2017

Ngữ văn (Hẹ số 1)

08h00

08h05

120 phút

Chiều 07/6/2017

Toán (Hệ số 1)

14h00

14h05

120 phút

Sáng 8/6/2017

Tiêne Anh (Hệ số 1)

08h00

08h05

90 phút

Chiều 08/6/2017

Môn chuyên (Hệ số 2)

14h00

14h05

150 phút

5. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)

5. 1.   Vào lớp 10 các trường THPT không chuyên:

ĐXT = 2 X điểm thi môn Toán + 2 X điểm thi môn Ngừ văn + điểm thi môn thứ 3 + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích.

5.2 Vào lớp 10 chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc:

+ ĐXT = điểm thi môn Toán (hệ số 1) + điểm thi môn Ngữ văn (hệ số 1) + điểm thi môn tiếng Anh (hệ số 1) + 2 X điêm thi môn chuyên.

+ ĐXT được tính riêng cho từng môn chuyên.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 7

5.3 Vào lớp 10 không chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc :

ĐXT = điểm thi môn Toán (hệ số 1) + điểm thi môn Ngữ văn (hệ số 1) + diêm thi môn tiêng Anh (hệ sô 1).

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

  •