Mã trường THPT tỉnh Bình Định

Tuyensinh247 cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Định năm 2019 như: THPT Hoài Ân, THPT Phù Cát, THPT Vân Canh,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Định 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
37 Bình Định 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_37   Khu vực 3
37 Bình Định 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_37
  Khu vực 3
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
000 Sở GD & ĐT Bình Định TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
001 Quốc Học Quy Nhơn 09 Trần Phú, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
002 THPT Trưng Vương 26 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
003 THPT chuyên Lê Quý
Đôn
02 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
004 THPT Hùng Vương P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
005 PT DTNT Tỉnh Bình Định 227 Nguyễn Thị Minh khai, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
006 THPT Trần Cao Vân 72 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
007 THPT Nguyễn Thái Học 127 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
008 TH, THCS&THPT
Ischool Quy Nhơn
P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
009 THPT Quy Nhơn 325 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
052 Trung tâm GDTX Tỉnh
Bình Định
35 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy
Nhơn
056 CĐ nghề Quy Nhơn 172 An Dương Vương TP. Quy Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 057 CĐ nghề cơ điện xây
dựng và Nông lâm Trung bộ
Khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn Khu vực 1
37 Bình Định 02 Huyện An Lão 045 THPT An Lão Xã An Hòa , H. An Lão Khu vực 1
37 Bình Định 02 Huyện An Lão 046 THPT Số 2 An Lão Xã An Trung, H. An Lão Khu vực 1
37 Bình Định 02 Huyện An Lão 063 TT GDTX-HN An Lão TT An Lão Khu vực 1
37 Bình Định 02 Huyện An Lão 064 PT DTNT An Lão Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Khu vực 1
37 Bình Định 02 Huyện An Lão 067 PT DTNT THCS&THPT
An Lão
Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Khu vực 1
37 Bình Định 02 Huyện An Lão 076 TT GDNN-GDTX An Lão TT An Lão Khu vực 1
37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 042 THPT Hoài Ân TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Khu vực 2 NT
37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 043 THPT Võ Giữ Xã Ân Tín, H. Hoài Ân Khu vực 2 NT
37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 044 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Khu vực 2 NT
37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 047 THPT Trần Quang Diệu Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân Khu vực 1
37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 059 TT GDTX-HN Hoài Ân 01 Hà Huy Tập, TTr. Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Khu vực 2 NT
37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 072 TT GDNN-GDTX Hoài
Ân
01 Hà Huy Tập, TTr. Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 036 THPT Tăng Bạt Hổ TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 037 THPT Nguyễn Trân TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 038 THPT Nguyễn Du Xã Hoài Hương, H. Hoài Nhơn Khu vực 1
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 039 THPT Lý Tự Trọng Xã Hoài Châu Bắc, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 040 THPT Phan Bội Châu TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 041 THPT Tam Quan TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 058 TT GDTX-HN Hoài Nhơn Xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 071 TT GDNN-GDTX Hoài
Nhơn
Xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 079 THPT Nguyễn Du (từ
2018)
Xã Hoài Hương Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 031 THPT Số 1 Phù Mỹ TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 032 THPT Số 2 Phù Mỹ TT Bình Dương, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 033 THPT An Lương Xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 034 THPT Nguyễn Trung Trực TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 035 THPT Bình Dương TT Bình Dương, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 051 THPT Mỹ Thọ Xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ Khu vực 1
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 062 TT GDTX-HN Phù Mỹ TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 075 TT GDNN-GDTX Phù
Mỹ
TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Khu vực 2 NT
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 026 THPT Số 1 Phù Cát TT Ngô Mây, H. Phù Cát Khu vực 2 NT
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 027 THPT Số 2 Phù Cát Xã Cát Minh, H. Phù Cát Khu vực 1
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 028 THPT Số 3 Phù Cát Xã Cát Hưng, H. Phù Cát Khu vực 1
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 029 THPT Ngô Mây TT Ngô Mây, H. Phù Cát Khu vực 2 NT
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 030 THPT Nguyễn Hữu
Quang
Xã Cát Hưng, H. Phù Cát Khu vực 1
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 050 THPT Nguyễn Hồng Đạo Xã Cát Hanh, H. Phù Cát Khu vực 2 NT
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 055 TT GDTX-HN Phù Cát TTr. Ngô Mây, H. Phù Cát Khu vực 2 NT
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 070 TT GDNN-GDTX Phù
Cát
TTr. Ngô Mây, H. Phù Cát Khu vực 2 NT
37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 078 THPT Ngô Lê Tân Xã Cát Khánh, H.Phù Cát Khu vực 1
37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 025 THPT Vĩnh Thạnh Thị trấn Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh Khu vực 1
37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 048 PT DTNT Vĩnh Thạnh Xã Vĩnh Hảo, H. Vĩnh Thạnh Khu vực 1
37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 066 TT GDTX-HN Vĩnh
Thạnh
TT Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh Khu vực 1
37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 077 TT GDNN-GDTX Vĩnh
Thạnh
TT Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh Khu vực 1
37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 021 THPT Quang Trung TT Phú Phong, H. Tây Sơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 022 THPT Tây Sơn Xã Tây Bình, H. Tây Sơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 023 THPT Võ Lai Xã Tây Giang, H. Tây Sơn Khu vực 1
37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 024 THPT Nguyễn Huệ TT Phú Phong, H. Tây Sơn Khu vực 2 NT
37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 060 TT GDTX-HN Tây Sơn Xã Tây Xuân, H. Tây Sơn Khu vực 1
37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 073 TT GDNN-GDTX Tây
Sơn
Xã Tây Xuân, H. Tây Sơn Khu vực 1
37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 014 PT DTNT Vân Canh Thị trấn Vân Canh, H. Vân Canh Khu vực 1
37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 049 THPT Vân Canh Xã Canh Vinh, H. Vân Canh Khu vực 1
37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 061 TT GDTX-HN Vân Canh TT Vân Canh, H. Vân Canh Khu vực 1
37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 074 TT GDNN-GDTX Vân
Canh
TT Vân Canh, H. Vân Canh Khu vực 1
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 015 THPT Số 1 An Nhơn 89 Lê Hồng Phong, Ph. Bình Định, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 016 THPT Số 2 An Nhơn 02 Trần Quang Diệu, Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 017 THPT Số 3 An Nhơn Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 018 THPT Hòa Bình Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 019 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
108 Nguyễn Đình Chiểu, Ph. Bình Định, thị xã An
Nhơn
Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 020 THPT Nguyễn Trường Tộ Đường Lê Duẩn, Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 054 TT GDTX-HN An Nhơn 599 Ngô Gia Tự, Ph. Bình Định, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn 069 TT GDNN-GDTX An
Nhơn
599 Ngô Gia Tự, Ph. Bình Định, thị xã An Nhơn Khu vực 2
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 010 THPT Số 1 Tuy phước TT Tuy Phước, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 011 THPT Số 2 Tuy phước Xã Phước Quang, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 012 THPT Nguyễn Diêu Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 013 THPT Xuân Diệu TT Tuy Phước, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 053 TT GDTX-HN Tuy Phước TTr. Tuy Phước, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 065 THPT Số 3 Tuy Phước Xã Phước Hòa, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT
37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 068 TT GDNN-GDTX Tuy
Phước
TTr. Tuy Phước, H. Tuy Phước Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

1 bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bình Định

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!