Mã trường THPT tỉnh Cà Mau

Danh sách mã trường THPT tỉnh Cà Mau đã được Tuyensinh247 cập nhật, các em tham khảo dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Cà Mau năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
62 Điện Biên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_62   Khu vực 3
62 Điện Biên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_62
  Khu vực 3
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
000 Sở Giáo dục và Đào tạo Tổ 23, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên
phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
001 Trường THPT thành phố
Điện Biên Phủ
Phố 7, Phường Mường Thanh, Thành phố Điên
Biên Phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
002 Trường THPT Chuyên Lê
Quý Đôn
Phố 32, Mường Thanh Thành phố Điên Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
003 Trường THPT Phan Đình
Giót
Phố 16, Phường Him Lam-Thành phố Điên Biên
Phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
004 Trường Phổ thông Dân
tộc Nội Trú Tỉnh
Phố 10, Phường Tân Thanh-Thành phố Điên Biên
Phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
005 Trung tâm GDTX Tỉnh Phố 5-Thanh Bình-Thành phố Điên Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
038 Trường Cao đẳng Nghề
Điện Biên
Phường Thanh Bình , TP Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
048 Trường CĐ Kinh tế Kỹ
thuật Điện Biên
P. Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
049 Trường CĐ Y tế Điện
Biên
P. Noong Bua, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện
Biên Phủ
050 Trường CĐ Sư phạm
Điện Biên
P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện
Biên
Khu vực 1
62 Điện Biên 02 Thị xã Mường Lay 007 Trường THPT thị xã
Mường Lay
Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 009 Trường THPT huyện
Điện Biên
Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 010 Trường THPT Thanh
Chăn
Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 022 Trường THPT Mường
Nhà
Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 024 Trường THPT Nà Tấu Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 027 Trung tâm GDTX huyện
Điện Biên
Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 039 Trường PT DTNT THPT
huyện Điện Biên
Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 046 Trường THPT Thanh Nưa Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 012 Trường THPT Tuần Giáo Khối 2A, thị trấn Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 030 Trung tâm GDTX huyện
Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 033 Trường THPT Mùn
Chung
Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 040 Trường PT DTNT THPT
huyện Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 015 Trường THPT Mường
Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 028 Trung tâm GDTX huyện
Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 045 Trường PT DTNT THPT
huyện Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 017 Trường THPT Tủa Chùa Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 029 Trung tâm GDTX huyện
Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 036 Trường THCS và THPT
Tả Sìn Thàng
Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 041 Trường PT DTNT THPT
huyện Tủa Chùa
Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
Chùa
Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên
Đông
019 Trường THPT Trần Can Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên
Đông
023 Trường THPT Mường
Luân
Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên
Đông
026 Trung tâm GDTX huyện
Điện Biên Đông
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 044 Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 031 Trường THPT Mường
Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 037 Trung tâm GDTX huyện
Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 043 Trường PT DTNT THPT
huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 013 Trường THPT Mường
Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 025 Trường THPT Búng Lao Xã Búng Lao, huyện Mường ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 034 Trung tâm GDTX huyện
Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 042 Trường PT DTNT THPT
huyện Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 035 Trường THPT Chà Cang Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Cà Mau

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!