Mức điểm nhận hồ sơ Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội năm 2017

Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2017.

Mức điểm nhận hồ sơ ngành Dược học (khối A) và Y đa khoa (khối B) là 21 điểm, ngành Răng hàm mặt từ 18 điểm. Tiếng Anh là môn điều kiện đạt tối thiểu 4/10 điểm.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của trường như sau:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52720101 Y đa khoa 75 Toán, Hóa học, Sinh học 
2 Trình độ đại học 52720401 Dược học 75 Toán, Vật Lý, Hóa học
3 Trình độ đại học 52720601CLC Răng hàm mặt
Chất lượng cao
40 Toán, Hóa học, Sinh học 

Theo TTHN

Viết bình luận: Mức điểm nhận hồ sơ Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội năm 2017

  •