Mức điểm xét tuyển vào trường Đại học Thủ Đô năm 2018

Trường Đại học Thủ đô thông báo ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đay

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (mã HNM) thông báo mức điếm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các ngành đào tạo Đại học chính qui và cao đẳng sư phạm chính quy năm 2018 của trường ĐHTĐHN bằng kết quả kỳ thỉ THPT quốc gia như sau:

-  Đối với bậc đại học các ngành ngoài sư phạm:         15.00 điểm.

-  Đối với bậc đại học các ngành sư phạm:                  17.00 điểm

-  Đối với bậc cao đẳng các ngành sư phạm:                15.00 điểm

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT được tính theo công thức:

ĐIỂM NHẬN HỔ Sơ ĐKXT = TỐNG ĐIỂM TỔ HỢP XÉT TUYỂN (3 môn không nhân hệ số) + ĐIỂM Ưu TIÊN.

Xem điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Thủ Đô năm 2018 tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thu-do-ha-noi-HNM.html

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Mức điểm xét tuyển vào trường Đại học Thủ Đô năm 2018

  •