Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên 2018

Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển hệ đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia 2018 như sau:

Điểm xét tuyển Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên 2018

TT

Ngành học

ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngưỡng điểm xét tuyển

1

Kinh doanh quốc tế

7340120

(A00); (A01); (D01); (D10)

40

14.0

2

Quản trị kinh doanh

7340101

(A00); (A01); (D01); (D10)

20

13.5

3

Kế toán - Tài chính

7340301

cA0Ọ'); (A01); (D01); (D96)

20

13.0

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

(B00); (D84);(D15); (D90)

20

13.0

Xem thêm Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Theo TTHN

Viết bình luận: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên 2018

  •