Quốc khánh 2/9/2017 vào thứ mấy và được nghỉ mấy ngày?

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017 vào thứ mấy và được nghỉ trong mấy ngày, thời gian bắt đầu nghỉ lễ từ khi nào?

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2017 vào thứ 7 trùng vào ngày nghỉ nên người lao động được nghỉ liền 3 ngày từ thứ 7 - tức ngày 2/9 đến hết thứ hai - ngày 4/9.

Quoc khanh 2/9/2017 vao thu may va duoc nghi may ngay?

Quốc khánh 2/9 vào thứ bảy

Theo TTHN

Viết bình luận: Quốc khánh 2/9/2017 vào thứ mấy và được nghỉ mấy ngày?

  •