Tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 11 - THPT Thăng Long 2017

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Hóa học của trường THPT Thăng Long năm 2017 - 2018, xem chi tiết dưới đây.

A.    TRẮC NGHIỆM GIÁO KHOA

Câu 1:  Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

 A  etyl fomat.                     B  saccarozơ.                      C  tinh bột.                          D  glucozơ.

Câu 2:  Nhóm các chất đều không làm đổi màu quỳ tím là

          A  C6H5NH2, H2N-CH2COOH.                                      B  C6H5OH, dung dịch NH3.

          C  C6H5OH, CH3COOH.                                                D  C6H5NH2 , CH3NH2.

Câu 3:  Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

 A  2.           B  5.                   C  3.                    D  4.

Tai lieu on tap hoc ki 1 mon Hoa lop 11 - THPT Thang Long 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 11 - THPT Thăng Long 2017

  •