Tham khảo đề thi kì 1 môn Địa lớp 6 có đáp án năm 2017

Mời các em tham khảo đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2017 môn Địa lớp 6, đề gồm 4 câu tự luận cụ thể như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa năm 2017

Câu 1 (2 điểm)

a. Có những dạng tỉ lệ bản đồ nào? Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì?

b. 6 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1:500.000, thì trên thực tế bằng bao nhiêu km?

Câu 2 (2 điểm) Dựa vào hình dưới đây, em hãy cho biết hướng đi:

Từ B đến A

Từ B đến C

Từ H đến B

Từ C đến Đ

Câu 3 (3 điểm)

a. Trái Đất chuyển động 1 vòng quanh trục hết bao nhiêu thời gian và theo hướng nào?

b. Tại sao có hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau khắp mọi nơi trên Trái Đất?

Câu 4 (3 điểm)

a. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm những lớp nào?

b. Hãy trình bày đặc điểm, cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất và vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa


ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

(2 điểm)

a.

- Có hai dạng tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

- Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất.

b. 6 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1:500.000, thì trên thực tế sẽ là:

6 x 500.000 = 3.000.000 cm = 30 km

0,5đ

0,5đ

 

 

 

Câu 2

(2 điểm)

Từ B đến A: hướng Đông

Từ B đến C: hướng Đông Nam

Từ đến B: hướng Tây Bắc

Từ C đến Đ: hướng Tây Nam

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 3

(3 điểm)

a. Trái Đất chuyển động 1 vòng quanh trục hết 24 giờ, theo hướng từ Tây sang Đông.

b.

- Trái Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng một nửa. Nửa chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm.

- Nhờ sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất nên khắp mọi nơi trên Trái Đất có ngày và đêm kế tiếp nhau.

 

 

Câu 4

(3 điểm)

a. Cấu tạo bên trong của Trái Đất có 3 lớp: lớp vỏ, lớp trung gian, lớp lõi.

b.

- Lớp vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắc ngoài cùng của Trái Đất, lớp này rất mỏng, chiếm 15% thể tích, 1% khối lượng của Trái Đất.

- Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề. Các địa mảng di chuyển rất chậm. Hai mảng có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau.

- Lớp vỏ TĐ có vai trò rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại các thành phần khác của Trái Đất như: không khí, nước, sinh vật, … và cả xã hội loài người.

0,5đ

 

 

0,5đ

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Tham khảo đề thi kì 1 môn Địa lớp 6 có đáp án năm 2017

  •