Điểm chuẩn vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2018

Trường Học viện Khoa học Quân sự công bố điểm trúng tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

 Điểm chuẩn vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
a) Ngôn ngữ Anh    
Thí sinh Nam (cả nước) 17.54  
Thí sinh Nữ (cả nước) 25.65  
b) Ngôn ngữ Nga    
Thí sinh Nam (cả nước) 20.23  
Thí sinh Nữ (cả nước) 25.71  
Cộng ngành NN Nga    
c) Ngôn ngữ Trung Quốc    
Thí sinh Nam (cả nước) 20.73  
Thí sinh Nữ (cả nước) 25.55  
d) Quan hệ Quốc tế    
Thí sinh Nam (cả nước) 22.65  
Thí sinh Nữ (cả nước) 26.14  
đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật     
Nam miền Bắc  23.85  
Nam miền Nam  17.65  


Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2018

  •