Thông báo điểm chuẩn vào trường Sĩ quan Không Quân năm 2018

Đã có điểm trúng tuyển vào trường Sĩ quan Không Quân năm 2018 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Thông báo điểm chuẩn vào trường Sĩ quan Không Quân năm 2018

HỆ ĐẠI HỌC

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
Sĩ quan CHTM Không quân 
Thí sinh Nam (cả nước) 17.30  

HỆ CAO ĐẲNG

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc  20.60  
Thí sinh Nam miền Nam  18.45  

Theo TTHN

Viết bình luận: Thông báo điểm chuẩn vào trường Sĩ quan Không Quân năm 2018

  •