Thông báo xét NVBS đợt 1 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2017

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

Thông báo xét NVBS đợt 1 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2017

Khoa Quốc tế - Trường Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển NVBS với các chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển như sau:

Thong bao xet NVBS dot 1 Khoa Quoc te - Dai hoc Thai Nguyen nam 2017

Theo TTHN 

Viết bình luận: Thông báo xét NVBS đợt 1 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2017

  •