Thông tin ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM 2018

Thông tin về lệ phí ở ký túc xá trường Đại học Quốc gia TPHCM năm 2018 dành cho sinh viên nội trú cũng như các quy định, ưu tiên ở ký túc xá cụ thể như sau:

KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM (đối với bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà học tại Linh Trung – Thủ Đức):

  • Quy định nội trú:

Sinh viên năm nhất có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố ngoài TP.HCM và các huyện ngoại thành TP.HCM PHẢI NỘI TRÚ Ký túc xá ĐHQG-HCM (khu B).

Nhà trường sẽ bố trí xe đưa các sinh viên có nhu cầu đăng ký nội trú KTX ĐHQG-HCM từ cơ cở Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 đến ký túc xá ĐHQG-HCM trong khoảng thời gian 08/8/2018 – 12/8/2018

Tiền thế chân tài sản (100.000đ) và lệ phí Thẻ nội trú (60.000đ).

Thủ tục đăng ký KTX ĐHQG-HCM: bản photo CMND

Tìm hiểu thêm thông tin về KTX: (028) 22.402.840 khu B, website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn

Lệ phí nội trú KTX (chưa bao gồm điện nước):

STT

Loại phòng

Mức phí/1 tháng/1sv

Mức phí/1 học kỳ

(5 tháng)

1.     

Phòng ở 2 sinh viên, không máy lạnh

600,000

3,000,000

2.     

Phòng ở 4 sinh viên có máy lạnh

580,000

2,900,000

3.     

Phòng ở 4 sinh viên không máy lạnh

350,000

1,750,000

4.     

Phòng ở 6 sinh viên

190,000

950,000

5.     

Phòng ở 8 sinh viên

140,000

700,000

 Quy định ngoại trú: Trường hợp sinh viên không nội trú KTX ĐHQG-HCM, phải thực hiện đăng ký ngoại trú theo hướng dẫn sau:

Đối tượng

Thủ tục

Ghi chú

Sinh viên có hộ khẩu tại TPHCM

Mang CMND + Thẻ sinh viên đến phòng CTSV đối chiếu

Thời gian 13/8/2018 -17/9/2018

Sinh viên ngoài TP.HCM

Nộp đơn xin ngoại trú cho phòng CTSV, trong đó có xác nhận của Công An hoặc nộp kèm bản photo hộ khẩu nơi ngoại trú.

Thời gian 13/8/2018 -17/9/2018

 KÝ TÚC XÁ 135B TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 5 (đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt-Pháp và bậc Cao đẳng học tại Nguyễn Văn Cừ)

  • Lệ phí nội trú KTX:

Sinh viên diện chính sách: 150.000đ x 11 tháng

Sinh viên không thuộc diện chính sách: 200.000đ x 11 tháng

  • Thời gian nộp đơn: từ ngày 08/8/2018 – 12/8/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên (A02)

Mẫu đơn: Xem file đính kèm

  • Đối tượng ưu tiên xét KTX:

TT ưu tiên

Diện xét

Hồ sơ đính kèm

Ghi chú

1

Sinh viên khuyết tật.

-          Giấy Giám định Y khoa

Diện chính sách

2

Sinh viên là con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

-          Bản sao trích lục Giấy khai sinh

-          Bản sao Giấy chứng nhận con đối tượng chính sách hoặc Sổ ưu đãi giáo dục.

-          Bản sao Thẻ thương binh/bệnh binh…

Diện chính sách

3

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

-          Bản sao trích lục Giấy khai sinh

-          Bản sao Hộ khẩu thường trú.

Diện chính sách

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

-          Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo

-          Bản sao trích lục Giấy khai sinh

Diện chính sách

5

Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ.

-          Bản sao trích lục giấy khai sinh

-          Giấy chứng tử của cả Cha và Mẹ

Diện chính sách

6

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

-          Bản sao trích lục giấy khai sinh.

-          Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

Diện chính sách

7

Sinh viên là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

-          Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo

 

8

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

-          Giấy xác nhận của BCH Đoàn - Hội trường về thành tích đóng góp của SV trong công tác tập thể.

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Thông tin ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM 2018

  •