Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2019

Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, dựa theo kết quả thi THPT là 111 chỉ tiêu còn 409 chỉ tiêu dựa theo quá trình học tập THPT.

               

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có đủ các yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Thi tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:                Nhà trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh:

* Phương thức thứ 1: Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia (30% chỉ tiêu).

Điểm xét tuyển = Tổng điểm môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên

* Phương thức thứ 2: Dựa vào kết quả quá trình học tập trung học phổ thông (70% chỉ tiêu).

Điểm xét tuyển = Tổng điểm học tập trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

 Các thí sinh đăng ký ngành Giáo dục Mầm non phải tham gia thi môn năng khiếu

Điểm xét tuyển dựa vào điểm học tập trung bình năm học lớp 12 các môn Toán, Văn và điểm thi môn năng khiếu.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tổ chức thi Năng khiếu cho các thí sinh đăng kí xét tuyển.

* Nội dung thi năng khiếu: Đọc kể diễn cảm và hát

* Thời gian thi dự kiến:

Đợt 1: Ngày 12 tháng 07 năm 2019.

 Thời gian nhận đăng ký dự thi Năng khiếu từ ngày 26 tháng 03 năm 2019 đến 11 tháng 07 năm 2019.

Đợt 2: Ngày 09 tháng 09 năm 2019.

 Thời gian nhận đăng ký dự thi Năng khiếu từ ngày 12 tháng 07 năm 2019 đến 08 tháng 09 năm 2019.

Thí sinh đủ điểu kiện xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non khi điểm kiểm tra môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10).

* Ghi chú: Trong trường hợp một trong hai phương thức không tuyển đủ số chỉ tiêu thì số chỉ tiêu chưa tuyển sinh sẽ được chuyển sang phương thức còn lại.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng        
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 0 150  
(Tuyển sinh khối M00, Toán, Văn, Đọc kể diễn cảm và Hát)
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202A 21 49 A00
Ngành Giáo dục Tiểu học tuyển sinh khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
1.3
Giáo dục Tiểu học 51140202C 21 49 C00
Ngành Giáo dục Tiểu học tuyển sinh khối C00 (Văn, Sử, Địa)
1.4
Giáo dục Tiểu học 51140202D 27 63 D01
Ngành Giáo dục Tiểu học tuyển sinh khối D01 (Toán, Văn, Anh)
1.5
Sư phạm Toán học 51140209A 6 14 A00
Ngành Sư phạm Toán học tuyển sinh khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
1.6
Sư phạm Toán học 51140209D 6 14 D01
Ngành Sư phạm Toán học tuyển sinh khối D01 (Toán, Văn, Anh)
1.7
Sư phạm Ngữ văn 51140217C 6 14 C00
Ngành Sư phạm Ngữ văn tuyển sinh khối C00 (Văn, Sư, Địa)
1.8
Sư phạm Ngữ văn 51140217D 6 14 D01
Ngành Sư phạm Ngữ văn tuyển sinh khối D01 (Toán, Văn, Anh)
1.9
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 18 42 D01
     

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kỳ thi  THPT quốc gia:  Thí sinh phải xếp loại học lực lớp12 từ khá trở lên và điểm xét tuyển theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên hệ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa kết quả học tập Trung học  phổ thông:  Thí sinh phải xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên và tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển đạt từ 19,5  trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

 

Ngành đào tạo

ngành

tổ hợp

Môn thi/xét tuyển

Môn chính

I. Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non

51140201

M00

Tổ hợp: Toán,Văn, Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và hát)

Môn Năng khiếu nhân hệ số 2

Giáo dục Tiểu học

51140202

D01

Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh

Môn Văn nhân hệ số 2

A00

Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Hóa học

Môn Toán nhân hệ số 2

C00

Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

Môn Văn nhân hệ số 2

Sư phạm Toán học

51140209

D01

Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh

Môn Toán nhân hệ số 2

A00

Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Hóa học

Môn Toán nhân hệ số 2

A01

Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Môn Toán nhân hệ số 2

Sư phạm Ngữ văn

51140217

D01

Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh

Môn Văn nhân hệ số 2

C00

Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

Môn Văn nhân hệ số 2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

D01

Tổ hợp: Toán, Văn, Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

II. Cao đẳng chính quy liên thông

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

51140202

 

- Tổ hợp: Toán, Văn, Giáo dục học

 

Giáo dục Mầm non

51140201

 

- Tổ hợp: Toán, Văn,  Giáo dục học

 

2.6.1. Phương thức thứ nhất: Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

+ Tiêu chí 2: Thí sinh phải xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên và điểm xét theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên hệ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia + Điểm ưu tiên.

 2.6.2. Phương thức thứ hai: Xét tuyển căn cứ vào kết quả quá trình học tập THPT

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT

+ Tiêu chí 2: Thí sinh phải xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên và điểm xét tuyển  từ 19,5 điểm trở lên.

* Điểm xét tuyển = Tổng điểm học tập trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7. Tổ chức tuyển sinh

2.7.1.  Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông (Xét học bạ)

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Học bạ THPT (Bản sao có công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác theo quy định;

+ Đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tải về từ  website của trường tại địa chỉ http://www.cdsphthn.edu.vn/

b) Địa điểm nộp hồ sơ

- Tại trường:

Phòng Đào tạo– Tầng 1 - nhà A1, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín,

thành phố Hà Nội.

c) Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây  công bố các kết quả xét tuyển và thông tin tuyển sinh của đợt kế tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b) Thời gian nộp hồ sơ

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký:

Sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông  quốc gia, thí sinh nộp điểm các môn thi theo tổ hợp môn thi/ xét tuyển của ngành học đã quy định.

Các hình thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

            Thí sinh đăng ký xét tuyển  bằng cách điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển  theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nộp phiếu xét tuyển theo các phương thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

Thời gian nộp hồ sơ như phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông.

c) Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây  công bố các kết quả xét tuyển và thông tin tuyển sinh của đợt kế tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Chính sách ưu tiên:

- Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên theo qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học sinh có hộ khẩu thuộc thành phố Hà Nội không phải đóng học phí cho các ngành sư phạm. Học sinh không có hộ khẩu thuộc thành phố Hà Nội phải đóng học phí theo quy định.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

Hệ đào tạo

Mức thu

Cao đẳng

650.000 đồng/1 tháng

Trung cấp

570.000 đồng/1tháng

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!