Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Cà Mau 2018

Sở GD Cà Mau thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển và trường THPT công lập năm 2018.

I. TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỞP 10 TRƯỜNG CHUYÊN

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển tổ chức tuyển sinh theo Thông tư số 06, Thông tư số 12 và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

1.   Thời gian thi tuyển sinh:

Tổ chức thi tuyển sinh trong 3 ngày: ngày 7,8,9/6/2018 (thứ 5,6,7)

2. Môn thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi

a)  Môn thi:

Ngoài 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, thi thêm môn chuyêN theo quy chế trường chuyên. Những học sinh dự thi vào lớp 10 chuyên Toán hoặc Ngữ văn, hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi hai bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu câu cao hơn.

b)  Thời gian làm bài thi:

-   Các bài thi không chuyên: Ngữ văn và Toán 120 phút, tiếng Anh 60 phút;

-    Các bài thi chuyên: Hỏa học và tiếng Anh 120 phút, các môn còn lại 150

phút.

c)  Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

-   Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểnrO đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

-   Hệ số điểm bài thi: Hệ số 1 cho tất cả các bài thi. Môn chuyên hệ số 2.

3.    Tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thì, hội đồng phúc khảo bài thỉ; công tác ra đề thi, sao in và nhận đề thỉ

-   Thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi THPT quốc gia.

-    Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi và hội đồng chấm phúc khảo.

4.   Đối tưọng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Cà Mau.

5. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển, phúc khảo

-   Nộp hồ sơ: từ ngày 20/5 đến ngày 04/6/2018.

-   Sở GD&ĐT Xét tuyển và công bố kết quả: ngày 18/6/2018.

-   Phúc khảo:

+ Nhận đon phúc khảo: từ ngày 15-19/6/2018.

+ Nộp bài về Sở GD&ĐT: ngày 20/6/2018.

+ Chấm phúc khảo, thông báo kết quả: Dự kiến trong thời gian từ 26- 28/6/2018 nêu không trùng thời gian thi THPT quốc gia.

6. Tuyển sinh các lớp chuyên

Gồm: Toán; Toán-Tin; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý; tiêng Anh’

II. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 (hệ GD phổ thông&GDTX)

1.   Đối tượng xét tuyển

-    Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tinh Cà Mau. Đối với những trường THPT ở địa bàn giáp ranh với tình khác được quyền tuyển sinh ngoài tỉnh ở vùng lân cận nếu có đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

-    Học sinh đã tốt nghiệp THCS không dự thi vào trường THPT chuyên hoặc có dự thi nhưng không đủ điểm vào trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

-    Học sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các trường THPT trong tỉnh Cà Mau và được xét trúng tuyển nếu đủ điểm xét tuyển của trường đăng ký.

2.   Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và họp Hội đồng xét tuyển sỉnh

a)  Đối với hệ giáo dục phổ thông:

-  Nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018.

-     Xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh trường làm việc để xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 1) ngày 01,02/7/2018. Những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 2 từ ngày 10-12/7/2018 (NV 2).

-   Xét duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT:

+ Đợt I; Những trường đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1: 03/7/2018.

+ Đợt 2.Những trường còn lại: 15/7/2018.

b)   Đối với hệ giáo dục thường xuyên (Xét đợt 3):

-   Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7- 20/7/2018.

-   Xét tuyển: Từ ngày 21- 30/7/2018.

3.   Cách thức xét tuyển

-    Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh, số hồ sơ đăng ký, các đơn vị thực hiện theo khoản 2, Điều 5 của Quy chá tuyển sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

-   Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phô thông Dân tộc Nội trú ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2016ẦIT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đợt 1: Xét nguyện vọng 1 (NV1):

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và hồ sơ đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuỵển sinh trường tổ chức xét tuyển theo quy định trên nguyên tắc điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Đợt 2: Xét nguyện vọng 2 (NV 2): Học sinh không đủ điểm trúng tuyển vào trường ừong đợt 1 (NV1) thì được quyền chọn học tại một trường THPT khác với điều kiện đủ điểm chuẩn trúng tuyển của trường đó và trường còn chỉ tiêu tuyển sinh (xét từ điểm cao đến điểm chuẩn trúng tuyển).

Nếu vẫn không đủ điểm vào trường theo nguyện vọng 2 thì học sinh được đăng kí xét tuyển vào học các trường THPT khác nếu có đơn xin của thí sinh và được trường tuyển sinh đồng ý (nếu trường còn chỉ tiêu) hoặc hệ GDTX (đợt 3).

Phòng GDPT có trách nhiệm thông tin về kết quả tuyển sinh đợt 1, đợt 2 kịp thòi đến các trường, các trường thông tin đến học sinh chưa trúng tuyển để có thể đăng ký xét tuyển tại các trường còn thiểu chỉ tiêu.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Cà Mau 2018

  •