Tỉ lệ câu hỏi khó và dễ trong đề thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 nằm hoàn toàn trong chương trình học lớp 12 và được phân định cấu trúc phục vụ mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ

Đề thi nằm trong chương trình lớp 12. Việc phân định cấu trúc của đề thi đảm bảo có khoảng 60% các câu hỏi ở mức độ cơ bản, phục vụ mục đích xét tốt nghiệp THPT và khoảng 40% các câu hỏi nhằm phân hóa kết quả thi, phục vụ mục đích tuyển sinh ĐH, CĐ.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác đề thi đã được Bộ chuẩn bị đúng thời gian theo kế hoạch đã ban hành. Các bước của quy trình xây dựng câu hỏi thi được tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng đúng theo kỹ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Bộ đã tổ chức biên soạn được hơn 60.000 câu hỏi thô và đã tổ chức chọn lọc, biên tập được tất cả các câu hỏi này. Với số lượng câu hỏi như vậy, đảm bảo đáp ứng tốt cho ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ kỳ thi.
 
Để biên soạn số lượng lớn các câu hỏi thô, Bộ đã tổ chức huy động hơn 1.000 thầy cô giáo, chuyên gia làm đề được lựa chọn từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 10 trường ĐH có đào tạo sư phạm tham gia tại 10 địa điểm trên toàn quốc. Đây là những giáo viên có chuyên môn giỏi, các giảng viên am hiểu về chương trình THPT làm việc với quy trình chặt chẽ trong suốt một thời gian dài từ tháng 10 - 12.2016.
 
Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ sẽ lựa chọn những chuyên gia, giáo viên giỏi có kinh nghiệm đã tham gia biên soạn, biên tập câu hỏi thi tiếp tục thẩm định và lựa chọn câu hỏi thi, tiến hành thử nghiệm và tinh chỉnh, chỉnh sửa các câu hỏi thi sau thử nghiệm để hoàn thiện các bước tiếp theo của hoạt động xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ cho kỳ thi.
 
Quy trình xây dựng câu hỏi thi chuẩn hóa được thực hiện theo 8 bước nghiêm ngặt. Mỗi bước lại bao gồm rất nhiều quy trình nhỏ để chuẩn hóa câu hỏi trong ngân hàng đề thi. Từ việc ra câu hỏi thô, rồi từ thô sang câu hỏi được chuẩn hóa, qua các vòng biên tập, thẩm định, thử nghiệm, tinh chỉnh... Như vậy, thử nghiệm chỉ là một khâu trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa. Tuy nhiên, 100% số câu hỏi đã biên tập, lựa chọn và thẩm định được tiến hành thử nghiệm và đặc biệt có bước thử nghiệm đề thi vào cuối tháng 4 khi học sinh đã hoàn thành chương trình học tập toàn khóa để chuẩn hóa các đề thi.
 
Mẫu thử nghiệm sẽ được chọn đa dạng đối tượng, vùng miền. Kết quả bài làm của học sinh qua các đợt thử nghiệm sẽ được phần mềm khảo thí chuyên dụng phân tích các thông số định chuẩn của các câu hỏi và các đề thi. Những câu hỏi không đạt độ tin cậy (do quá sức thí sinh, không nằm trong chương trình, sai kiến thức không giải được…) sẽ được hiển thị trên kết quả phân tích và lập tức được xem xét lại hoặc loại bỏ.
 
Như vậy, việc thử nghiệm các câu hỏi thi và các đề thi với chính đối tượng thí sinh lớp 12 sẽ dự thi năm 2017 là để chuẩn hóa các câu hỏi thi và đề thi, với mục đích xác định các thông số định chuẩn của các câu hỏi thi và xác định độ tin cậy, độ giá trị của các đề thi nhằm đo lường, đánh giá đúng các cấp độ của các câu hỏi theo ma trận đã được cố định chứ không làm thay đổi cấu trúc của đề thi.
Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Tỉ lệ câu hỏi khó và dễ trong đề thi THPT Quốc gia 2017

  •