Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang công bố phương án năm 2019

Thông tin tuyển sinh trường CĐ Ngô Gia Tự - Bắc Giang năm 2019, trường xét 40% chỉ tiêu căn cứ vào học lực 3 năm THPT và hạnh kiểm lớp 12.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          Học sinh đã tốt nghiệp THPT; không bị dị hình, dị tật.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:                1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh.

Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Điểm của các môn tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2) Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào học lực của 3 năm học Trung học phổ thông và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh.

Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm và học lực được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12;

- Tiêu chí 3: Điểm trung bình cộng xét tuyển tối thiểu là 6,5. (theo thang điểm 10).

3) Tỉ lệ các phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: 60% chỉ tiêu của mỗi ngành.

Phương thức 2: 40% chỉ tiêu của mỗi ngành.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng              
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 78 52 M01 M09    
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 78 52 A00 A01 C00 D01
1.3
Giáo dục Công dân 51140204 18 12 C00 D01 D72 D78
1.4
Sư phạm Toán học 51140209 36 24 A00 A01 A02 C01
1.5
Sư phạm Tin học 51140210 18 12 A00 A01 A02 D01
1.6
Sư phạm Ngữ văn 51140217 30 20 C00 C03 C12 D14
1.7
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 30 20 A01 D01 D14 D15
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

- Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD & ĐT quy định;

- Học sinh đăng ký xét tuyển phải có học lực và hạnh kiểm lớp 12 xếp loại khá trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

Mã số trường: C18

TT

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổ hợp

Mã tổ hợp

 

1.

Sư phạm Toán học

51140209

Toán, Vật lý, Hoá học;

A00

 

Toán, Vật lý, Sinh học;

A02

 

Toán, Vật lý, Ngữ văn;

C01

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

A01

 

2.

Sư phạm Tin học

51140210

Toán, Vật lý, Hoá học;

A00

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

A01

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

D01

 

Toán, Vật lý, Sinh học;

A02

 

3.

 

Sư phạm Ngữ văn

51140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

C00

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;

D14

 

Ngữ văn, Lịch sử, Toán;

C03

 

Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học.

C12

 

4.

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D01

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

A01

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

 

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D15

 

5.

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán, Vật lý, Hoá học;

A00

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D01

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

A01

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

C00

 

6.

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Hát, Đọc - Kể diễn cảm;

M09

 

Ngữ văn, Hát, Đọc - Kể diễn cảm.

M01

 

7.

Giáo dục công dân

51140204

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

C00

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D01

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh;

D72

 

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

D78

 

 

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Đối với phương thức 1

- Thời gian đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

+) Đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+) Các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

- Hình thức ĐKXT:

+) Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia theo quy định của Sở GD&ĐT kèm lệ phí ĐKXT.

+) Xét tuyển các đợt bổ sung: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo- Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.

- Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn học theo tổ hợp thí sinh ĐKXT và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng (nếu có). Xét trúng tuyển từng ngành theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

b) Đối với phương thức 2

- Thời gian ĐKXT:

+) Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 31/7/2019.

+) Xét tuyển các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

- Hình thức ĐKXT:

Thí sinh nộp Hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo- Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

- Hồ sơ ĐKXT:

+) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Nhà trường;

+) Học bạ THPT (phô tô công chứng);

 +) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 (phô tô công chứng);

 +) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

 +) 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận.

c) Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu sau khi hết hạn nộp hồ sơ ĐKXT mỗi đợt 01 ngày (Đối với từng đợt xét tuyển, Nhà trường thông báo thời gian và hướng dẫn thi các môn năng khiếu trên Website).

Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

Nội dung thi: Thi 02 môn Hát và Đọc – Kể diễn cảm.

2.8. Chính sách ưu tiên:

Theo quy định của Bộ GD & ĐT.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Theo quy định của Bộ GD & ĐT.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

Theo quy định của Bộ GD & ĐT.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

Theo TTHN

Viết bình luận: Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang công bố phương án năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!