Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2018

Đã có điểm chuẩn vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2018, các em cùng nhanh tay xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm chuẩn năm 2018

Căn cứ Công văn số 8737/X11-X14 ngày 04/8/2018 của Tổng cục Chính trị CAND V/v duyệt điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố điểm trúng tuyển như sau:

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam

  + Tổ hợp A01: 23.85 điểm

  + Tổ hợp C03: 23.9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm)

   + Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

    + Tổ hợp A01: 24.4 điểm

    + Tổ hợp C03: 23.6 điểm

    + Tổ hợp D01: 24.2 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2018

  •