Trường Đại học Công nghiệp Vinh công bố điểm chuẩn năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm trúng tuyển năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây

Trường Đại học Công nghiệp Vinh công bố điểm chuẩn năm 2018

Ngành học
Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn Ghi chú
Kế toán 7340301 A00; A01; D01; D07 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Công nghệ thông tin 7480201 A00; A01; D01; D07 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00; A01; D01; D07 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00; A01; D01; D07 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00; A01; D01; D07 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00; A01; A02; B00 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Quản lý công nghiệp 7510601 A00; A01; D01; D07 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00; A01; A02; B00 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; C00; D01; D15 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm
Quản trị khách sạn 7810201 A00; C00; D01; D15 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm


Theo TTHN

Viết bình luận: Trường Đại học Công nghiệp Vinh công bố điểm chuẩn năm 2018

  •