Trường ĐH CNTT và truyền thông - ĐH Thái Nguyên thông báo xét NVBS năm 2017

Trường ĐH CNTT và truyền thông - Đại học Thái Nguyên thông báo xét NVBS đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

Trường ĐH CNTT và truyền thông - ĐH Thái Nguyên thông báo xét NVBS

năm 2017

Truong DH CNTT va truyen thong - DH Thai Nguyen thong bao xet NVBS nam 2017

Truong DH CNTT va truyen thong - DH Thai Nguyen thong bao xet NVBS nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Trường ĐH CNTT và truyền thông - ĐH Thái Nguyên thông báo xét NVBS năm 2017

  •