Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN thông báo mức điểm xét tuyển 2018

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN năm 2018

Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN thông báo mức điểm xét tuyển 2018

 

Nhóm ngành (CN1): Công nghệ thông tin

 

1

QHI

CN1

Công nghệ thông tin

A00

20

A01

20

D07

20

 

 

 

 

 

 

 

2

QHI

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

 

3

QHI

Hệ thống thông tin

 

4

QHI

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

 

Nhóm ngành (CN2): Máy tính và Robot

 

1

QHI

CN2

Kỹ thuật Robot

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

 

2

QHI

Kỹ thuật máy tính

 

 

Nhóm ngành (CN3): Vật lí kĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

QHI

CN3

Kỹ thuật năng lượng

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

 

2

QHI

Vật lí kỹ thuật

 

1

QHI

CN4

Cơ kỹ thuật

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

2

QHI

CN5

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

3

QHI

CN6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

4

QHI

CN7

Công nghệ Hàng không vũ trụ

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

5

QHI

CN8

Khoa học Máy tính                  (CTĐT CLC TT23)

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

 

6

QHI

CN9

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT CLC TT23)

A00

16

A01

16

D07

16

 

 

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN thông báo mức điểm xét tuyển 2018

  •