Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm trúng tuyển năm 2018

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm trúng tuyển năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc  22.40  
Thí sinh Nam miền Nam  21.35 Thí sinh mức 21,35 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60. 
Thí sinh Nữ miền Bắc  25.10  
Thí sinh Nữ miền Nam  24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa  ≥ 8,00. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm trúng tuyển năm 2018

  •