Xét tuyển đại học 2017 Bộ GD chốt không giới hạn số nguyện vọng

Hôm nay 31/01 Bộ công bố quy chế tuyển sinh, theo đó năm 2017 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học không bị giới hạn số nguyện vọng, số trường trừ các trường công an và quân đội. Và việc này được quy định tại điều 13 của quy chế tuyển sinh đại học 2017

Điều 13. Tổ chức xét tuyển

1. Nguyên tắc xét tuyển:

a) Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế này và đáp ứng yêu cầu của trường có quyền ĐKXT;

b) Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định tại điểm c khoản này.

Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh ĐKXT vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định này còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan;

Xet tuyen dai hoc 2017 Bo GD chot khong gioi han so nguyen vong

c) Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế này. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

d) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung; 

đ) Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm

Xem thêm thông tin quan trọng khác trong quy chế xét tuyển ĐH 2017 tại đây: https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-2017-van-duoc-duy-tri-c24a31977.html

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Xét tuyển đại học 2017 Bộ GD chốt không giới hạn số nguyện vọng

  •