Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 23:11:22

Chọn tuổi xông đất, xông nhà tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Sửu

Chọn tuổi xông đất đầu năm mới 2018 Mậu Tuất cho chủ nhà tuổi Sửu gồm các tuổi: Ất Sửu (1985), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1973), Đinh Sửu (1997), Kỷ Sửu (1949).

Xông nhà đầu năm 2018, chủ nhà tuổi Sửu nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà tương sinh với Tết Mậu Tuất.

Danh sách các tuổi hợp xông nhà, xông đất đầu năm Mậu Tuất 2018 cho chủ nhà Tuổi Sửu (1949; 1961; 1973; 1985; 1997):

TUỔI GIA CHỦ

TUỔI XÔNG ĐẤT

ĐÁNH GIÁ

HỢP-BÌNH THƯỜNG-KHẮC

1985 - Ất Sửu

1953- Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)
1975 - Ất Mão (Đại Khê Thủy)
1983 - Quý Hợi (Đại Hải Thủy)
1996 - Bình Tý (Giang Hạ Thủy)
1997 - Đinh Sửu (Giang Hạ Thủy)
1960 - Canh Tý (Bích Thượng Thổ)
1974 - Giáp Dần (Đại Khê Thủy)
2005 - Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

10/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm

4-2-0
3-3-0
3-3-0
3-3-0
3-3-0
3-2-1
3-2-1
3-2-1

1961 - Tân Sửu

1986 - Bính Dần (Lộ Trung Hỏa)
1948 - Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)
1949 - Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)
1956 - Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)
1963 - Quý Mão (Kim Bạch Kim)
1965 - Ất Tỵ (Phú Đăng Hỏa)
1996 - Bính Tý (Giang Hạ Thủy)

10/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm

4-2-0
3-3-0
3-3-0
3-3-0
3-2-1
3-2-1
3-2-1

1973 - Quý Sửu

1948 - Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)
1953 - Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)
1965 - Ất Tỵ (Phú Đăng Hỏa)
1975 - Ất Mão (Đại Khê Thủy)
1978 - Mậu Ngọ (Thiện Thượng Hỏa)
1983 - Quý Hợi (Đại Hải Thủy)
1986 - Bính Dần (Lộ Trung Hỏa)
1996 - Bính Tý (Giang Hạ Thủy)
1949 - Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)
1956 - Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)
1973 - Quý Sửu (Tang Đố Mộc)
1974 - Giáp Dần (Đại Khê Thủy)
1995 - Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)
1997 - Đinh Sửu (Giang Hạ Thủy)
2005 - Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

10/12 điểm
10/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm

4-2-0
4-2-0
3-3-0
3-3-0
4-1-1
3-3-0
3-3-0
3-3-0
3-2-1
2-4-0
2-4-0
3-2-1
2-4-0
3-2-1
3-2-1

1997 - Đinh Sửu

1950 - Canh Dần (Tùng Bách Mộc)
1972 - Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)
1973 - Quý Sửu (Tang Đố Mộc)
1989 - Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)
1996 - Bính Tý (Giang Hạ Thủy)
1997 - Đinh Sửu (Giang Hạ Thủy)

8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm

2-4-0
3-2-1
3-2-1
2-4-0
2-4-0
2-4-0

1949 - Kỷ Sửu

1948 - Mậu Tý - (Tích Lịch Hỏa) 
1949 - Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)
1950 - Canh Dần (Tùng Bách Mộc)
1951 - Tân Mão (Tùng Bách Mộc)
1973 - Quý Sửu (Tang Đố Mộc)
1989 - Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm

2-4-0
2-4-0
2-4-0
2-4-0
3-2-1
2-4-0

 Theo TTHN

Viết bình luận: Chọn tuổi xông đất, xông nhà tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Sửu

  •