• Đề thi học kì 1 lớp 11

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  09:15 am | 21/11/2013

  Tổng hợp đề cương, đề thi thử, đề kiểm tra, đề thi học kì 1 lớp 11 năm học 2017 - 2018.

 • Đề thi học kì 1 lớp 3

  Đề thi học kì 1 lớp 3

  14:54 pm | 12/12/2013

  Tổng hợp đề cương, đề thi thử, đề kiểm tra 8 tuần, đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2017 - 2018.

 • Đề thi học kì 1 lớp 4

  Đề thi học kì 1 lớp 4

  14:50 pm | 12/12/2013

  Tổng hợp đề cương, đề thi thử, đề thi giữa học kì 1, đề thi và đáp án học kì 1 lớp 4 năm học 2017 - 2018.

 • Đề thi học kì 1 lớp 5

  Đề thi học kì 1 lớp 5

  20:57 pm | 11/12/2013

  Tổng hợp đề cương, đề thi thử, đề kiểm tra 8 tuần, đề thi kì 1 lớp 5 năm học 2017 - 2018.

 • Đề thi học kì 1 lớp 9

  Đề thi học kì 1 lớp 9

  09:36 am | 22/12/2012

 • Đề thi học kì 1 lớp 8

  Đề thi học kì 1 lớp 8

  09:34 am | 22/12/2012

 • Đề thi học kì 1 lớp 6

  Đề thi học kì 1 lớp 6

  19:56 pm | 18/12/2012

  Tổng hợp đề thi, đáp án các môn thi học kì 1 lớp 6 trên toàn quốc năm học 2017 - 2018.

 • Đề thi học kì 1 lớp 7

  Đề thi học kì 1 lớp 7

  16:54 pm | 20/11/2012

  Tổng hợp đề thi, đáp án các môn thi học kì 1 lớp 7 trên toàn quốc năm học 2017 - 2018.

 • Đề thi học kì 1 lớp 10

  Đề thi học kì 1 lớp 10

  09:14 am | 21/11/2013

  Tổng hợp đề cương, đề thi thử, đề kiểm tra, đề thi học kì 1 lớp 10 năm học 2017 - 2018.

 • Đáp án đề thi khối A1

  Đáp án đề thi khối A1

  10:31 am | 26/04/2013

  Đáp án đề thi khối A1. Đáp án đề đại học, đáp án đề thi cao đẳng môn toán, lý, anh khối A1 từ năm 2008-2013 chính xác của bộ giáo dục và đào tạo.