Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH A Mỹ Hội Đông

Các em tham khảo đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học A Mỹ Hội Đông năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH A Mỹ Hội Đông

Câu 2: ( 1.điểm). Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là:

 A. 5,978                  B. 5,798                  C. 5,897                  D. 5,879

 Câu 3: ( 1.điểm). Phép nhân nhẩm  34,245 x 100 có kết quả là:   

           A. 342,45                B. 3,4245                C. 34245                 D. 3424,5

Câu 4: ( 1.điểm). Tỉ số phần trăm của hai số 18 và 12 là:

          A.  60%                 B. 150%                 C.  15%                     D. 25%                          

De kiem tra hoc ki 1 lop 5 mon Toan 2017 - TH A My Hoi Dong

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH A Mỹ Hội Đông

De kiem tra hoc ki 1 lop 5 mon Toan 2017 - TH A My Hoi Dong

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH A Mỹ Hội Đông

  •