Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Lương Thế Vinh HN

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2017 - 2018 gồm có 2 phần tự luận và trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Lương Thế Vinh HN

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;1), B (3; 2) và C (2;-1). Xác định hình dạng của tam giác ABC.

A. Cân tại B       B. Vuông tại C            C. Vuông cận        D. Đều

Câu 12: Giá trị của m để phương trình |x2 – 2x – 3| = m có 4 nghiệm phân biệt là

A. 0 < m < 4          B. 0 < m < 2          C. 1 < m < 4      D. 1 ≤ m ≤ 4

Câu 13: Cho parabol (P): y = -3x2 + 6x – 1. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. (P) cắt trục tung tại điểm A (0; -1)             B. (P) có đỉnh I(1;2)

C. (P) có trục đối xứng x = 1            D. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3

Câu 14: Cho hàm số y = -x2 + 2x + m – 5. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên [0;4] bằng 3 thì giá trị của tham số m là

A. m = 13            B. m = 14      C. m = 15       D. m = 16


De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - 2018 THPT Luong The Vinh HN

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - 2018 THPT Luong The Vinh HN

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - 2018 THPT Luong The Vinh HN

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Lương Thế Vinh HN

  •